Ιστορία


1997 - 2006

Ίδρυση της Tikal Bauchemie GmbH Στα πρώτα χρόνια η επιχειρηματικής δράσης η εταιρία ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και κατασκευή ακριλικών Gel για την ανακαίνιση κτηρίων. Στα επόμενα χρόνια η παραγωγική διαδικασία επεκτάθηκε και στην κατασκευή πολυουρεθανικών και εποξικών ρητινών για την συντήρηση κτιρίων και στο εμπόριο στεγανωτικών για αδιάβροχο σκυρόδεμα

2006

Ίδρυση της Tikal Marine Systems GmbH. Ο στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή και πώληση προϊόντων για επαγγελματική χρήση στον τομέα της κατασκευής πλοίων

2006 – 2009

στις γερμανόφωνες περιοχές και με την δημιουργία του δικών μας προϊόντων από στεγανωτικά και κόλλες TIKALFLEX, τα θεμέλια της παραγωγής τέθηκαν το 2007. Από το 2009 αντιπροσωπεύουμε την Axson σε εποξικές ρητίνες για τηνκατασκευή πλοίων και ξεκινήσαμε την δική μας παραγωγή εποξικών και πολυεστερικών στόκων.

2010 – 2011

Η αντιπροσώπευση επεκτάθηκε και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διεθνής αντιπροσώπους σε Ολλανδία, Γαλλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Αυστρία και Ελβετία. Εκτεταμένες εγκρίσεις ελήφθησαν, δυο από αυτές είναι η πιστοποίηση ρητινών από LLOYD'S και έγκριση των Tef Gel.

2013 – 2015

Ανάπτυξη του εν κινήσει ελεύθερου χρόνου/ διαχείριση τροχόσπιτων για το σχέδιο περεταίρω ανάπτυξης στην Ευρώπηεπικοινωνία ιστορία