TIKALFLEX cleaner C

TIKALFLEX Cleaner C je sredstvo za čišćenje razvijeno za čišćenje alata i radnih mjesta koji dolaze u kontakt s proizvodima iz serije TIKALFLEX.

TIKALFLEX Cleaner C je sredstvo za čišćenje na bazi otapala namijenjeno čišćenju te uklanjanju prašine i drugih onečišćenja sa svih površina koje se lijepe TIKALFLEX proizvodima. Također pogodno je za čišćenje radnih površina i alata koje dolaze u dodir s TIKALFLEX proizvodima za vrijeme primjene.

 

Tehnički Podaci
Konzistencija Tekućina
Boja Bezbojna
Skladištenje 12 mjeseci, između 5 ° C i 25 ° C
Specifična težina 0,87 g/cm³
Temperatura obrade + 5 ° C do + 30 ° C